การเตรียมอาหารและผลิตหัวเชื้อเห็ด (Media preparation & Spawn production)

ขั้นตอนการเพาะเห็ด ติดต่อต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact information : https://www.facebook.com/CEFRMFU/ PART 1 การเตรียมอาหารและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ด (Media preparation & isolation of mushroom) PART 2 การเตรียมอาหารและผลิตหัวเชื้อเห็ด (Media preparation & Spawn production) PART 3 (Coming Soon) การเตรียมอาหารและการเพาะเห็ดถุง (Media preparation & bag cultivation)

การเตรียมอาหารและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ด (Media preparation & isolation of mushroom)

ขั้นตอนการเพาะเห็ด ติดต่อต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact information : https://www.facebook.com/CEFRMFU/ PART 1 การเตรียมอาหารและการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากดอกเห็ด (Media preparation & isolation of mushroom) In this video tutorial, the Center of Excellence in Fungal Research staff illustrates on how to prepare the culture medium suitable for mushroom isolation, and different techniques for getting pure cultures PART 2 (Coming Soon) การเตรียมอาหารและผลิตหัวเชื้อเห็ด (Media preparation & Spawn […]

New Species of Jelly Fungi (Auricularia) Discovered

A new species of Auricularia (locally called Hed Hoo Noo) “Auricularia thailandica” has been discovered by Prof. Dr. Kevin D. Hyde, Director of the Center of Excellence in Fungal Research (CEFR) at Mae Fah Luang University and his researcher team. Moreover, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has bestowed the official name of this new species […]

Defended their doctoral dissertation : Biodiversity, Phylogeny and Secondary Metabolite Production of Dothideomycetes from Selected Dicotyledons

Congratulations to Dr. Chayanard Phukhamsakda for successfully defending her dissertation titled, “Biodiversity, Phylogeny and Secondary Metabolite Production of Dothideomycetes from Selected Dicotyledons”. Indeed, fungi are a good source of bioactive metabolites! These findings inspire our budding mycologists to explore the biotechnological potential of fungi. In addition, your research contributes to the current knowledge of fungal […]

Defended their doctoral dissertation : The evolutionary relationships of epifoliar, Meliolaceae and Micropeltidaceae, and their hosts

Congratulations to Dr. Xiang-Yu Zeng for successfully defending his dissertation titled, “The evolutionary relationships of epifoliar, Meliolaceae and Micropeltidaceae, and their hosts”. Thank you for your great contributions in the field of epifoliar fungi and unraveling its evolutionary relationships to their hosts. We, from the center, wish you success in all your future endeavours! We […]

Defended their doctoral dissertation : Taxonomy and phylogeny of coelomycetes

Congratulations Dr. Wen-Jing Li for successfully defending your dissertation titled, “Taxonomy and phylogeny of coelomycetes”! Your great contributions in the study of coelomycetes especially the hyaline-spored ones, advance our knowledge on its diversity and biology! You are truly an inspiration to our young mycologists studying coelomycetes and other groups! We are all proud of you!

1 2 3 4